Guide til begravelse: Sådan planlægger du en begravelse

Der er mange regler, der skal følges efter, der er sket et dødsfald, og det kan være svært at huske på det hele, når man selv sidder midt i sorgen. Vi har derfor her lavet en lille guide for at gøre det hele lidt nemmere for dig.

Få udstedt en dødsattest

Når en person går bort, skal der skrives en dødsattest – og det bliver gjort af en læge. Enhver afdød person skal nemlig tilses af en læge. Hvis du finder afdøde, skal du altså straks kontakte enten afdødes egen læge eller lægevagten – alt efter tidspunktet på døgnet, så afdøde kan blive tilset af en læge og en dødsattest kan underskrives.

Anmeld dødsfaldet

Dødsfaldet skal anmeldes til begravelsesmyndigheden (kirkekontoret) senere to hverdage efter dødsfaldet. Det gør du ved at udfylde en anmodning om begravelse eller ligbrænding. Den kan sendes elektronisk via borger.dk, og her kan du også finde en blanket til print. Her skal du bl.a. meddele, om der skal foretages en begravelse eller bisættelse, om en præst skal medvirke samt hvor og hvornår begravelsen/bisættelsen skal finde sted. Kirkekontoret giver så skifteretten, kommunen, kirkegården og evt. også krematoriet besked om dødsfaldet, så du ikke også skal huske på det.

Alliér dig med en bedemand

Det er ikke et krav at benytte en bedemand, men det er en rigtig god idé, da man så ikke selv skal tage sig af alle de praktiske forhold i forbindelse med et dødsfald og begravelsen. En bedemand har styr på de forskellige ting, der skal ordnes og kan hjælpe med al planlægningen, så du får tid til at sørge. Udgifterne til en bedemand ligger i snit på 12-15.000 kr., men det er uden tvivl alle pengene værd for at give afdøde den bedst mulige sidste afsked.

Lav en dødsannonce

Det er en god idé at udarbejde en dødsannonce, da du så ikke hele tiden skal informere flere og flere om dødsfaldet. Hvis du gerne vil have denne bragt i avisen, skal du kontakte redaktionen på den avis, du ønsker annoncen bragt i. Du kan også indrykke dødsannoncen på internettet, f.eks. på afdoede.dk.

Kister og urner

Uanset om der er tale om en begravelse eller bisættelse, er der krav om at personen lægges i en kiste. Du kan her få bedemandens hjælp til at finde den rette kiste.

Kirkelig begravelse eller bisættelse

Alle, der er medlem af folkekirken, har mulighed for en kirkelig begravelse eller bisættelse. En begravelse går ud på, at kisten sænkes i jorden, imens en bisættelse går ud på, at kisten bliver brændt og efterfølgende sænket i jorden i en urne. Hvis der skal foretages en kirkelig ceremoni, skal du tage kontakt til kirkekontoret eller præsten for at aftale tidspunkt. En begravelse/bisættelse skal afholdes senest 8 dage efter dødsfaldet.

Gravsted

Der er flere muligheder for det sidste hvilested, f.eks. de danske kirkegårde, askespredning over åbent hav eller skovbegravelsesplads. De danske kirkegårde har begravelsespladser for alle, uanset om man er medlem af folkekirken eller ej – og der findes også begravelsespladser, som tilhører bestemte trossamfund. Man kan også få asken spredt over åbent hav. Der er ingen særlige regler for, hvordan det skal gøres, men det er dit ansvar, at det bliver gjort. Man må nemlig ikke opbevare en urne privat. Derudover kan man også nedsættes anonymt på en skovbegravelsesplads, og her man der ikke lægges blomster, sten, lys eller anden udsmykning. Den skal nemlig være neutral i forhold til religion.