Sådan hjælper du din nærme med at søge hjælp til alkoholmisbrug

Står du i en situation, hvor du er pårørende til en alkoholmisbruger? Og synes du, at det er svært, hvordan du håndterer denne situation, uden konsekvenser? Så læser du med det rigtige sted, hvor du får en indsigt i hvor og hvordan, at du motiverer din pårørende til at søge hjælp til at komme ud af misbruget og i behandling for alkoholisme. Det er ikke en rar situation at stå i, og ofte følger der en magtesløshed med, når en af sine nærmeste har et misbrug, hvor man ikke aner, hvad man kan gøre for dem. Derfor er det vigtigt at motivere til at gå i behandling, så han eller hun får den professionelle hjælp, som er nødvendig. 

Motivation er nøglen

Benægtelse af et misbrug er typisk for en, der har et misbrug. Så hvordan foreslår man personen at gå i behandling, hvis han eller hun ikke vil indrømme sit eget misbrug? Det er i sig selv en svær opgave. Måske skyldes denne benægtelse ikke, at personen ikke selv ved, de har et problem, men blot er et tegn på en angst for at leve uden alkohollen. Derfor kan det være en fordel at tale med professionelle om, hvordan du kan hjælpe personen til at tage imod tilbuddet om behandling. Et vigtigt nøgleord, som du vil få fra de professionelle, er motivation. Hvordan du gør dette, kan du få hjælp til gennem et opkald. 

Hvad sker der, når du eller din nærme selv ringer? 

Hvad centret også vil tale med dig som pårørende om, er alkoholikerens situation og liv generelt. Når de professionelle har kendskab til personens liv, så er det også nemmere at guide dig i eller selv vide, hvordan personen kan motiveres til at tage imod behandling. Taler personen selv med centret, så ved de lige, hvad de skal sige for at overbevise. Denne intervention indebærer nøgleord som empati og omsorg, der er vigtige for at overbevise. Det er vigtigt at se den ene persons specifikke situation, og være i øjenhøjde med dem, hvor der ikke bliver dømt. Når motivationen er skabt og der bliver sagt ja til behandlingen, vil der blive lavet en individuel plan, der vil sikre grobund for en god og langsigtet fremtid for personen. Her er struktur og aftabuisering vigtig i processen, som han eller hun vil lære på centret, og vil udgøre en stor del af tiden på centret. Aftabuisering af vigtig, da der kan være tanker, som personen har gået med over længere tid, der eventuelt kan have forvoldt misbruget.